top of page

Sibelius-lukion syksy 2017

Tunne Työ - hanke lähti Sibelius-lukiossa käyntiin syksyllä 2017 ihan vauhdikkaasti. Alla on kuvaukset niistä asioista, mitä teimme syksyn aikana. Keväällä hanke jatkuu jo aloittamiemme kehittämisajatusten pohjalta. Ehkä keksimme vielä jotain uuttakin.

TAT-kurssit

Sibelius-lukiossa voi suorittaa kaikki TaT:n 4 kurssia ja kiinnostus on ollut yllättävän suurta. Opiskelijoiden mielestä tällaista tarvitaan.

YH:n kursseja on tuunnattu työelämälähtöisimmiksi ja alumnit ovat käyneet esittelemässä omia alojaan.

Työelämä näkökulmaa musiikin ja kulttuurin opetuksessa

Käytämme internetin Youtube-resurssia MUKU-kursseilla koko ajan. Osana tuntityöskentelyä esityksiä katsoessa, ohjelmistoesitteitä tai päivän lehtimateriaalia lukiessa työelämän monet eri tehtävät ja työt ovat luontevasti osa tuntityöskentelyä herättäen joskus myös kysymyksiä ja pohdinta vaikkapa juuri kouluttautumismahdollisuuksista esim. radiotoimittajan työhön. Joskus alumneja tai muita musiikkialan toimijoita on ollut vieraana. Nytkin on sovittu alustavasti yksi tälle jaksolle.

Opintomatka Turkuun

Tunne työ -hankeen aikana on syksyllä 2017 tehty opintomatka Turkuun. Matka tehtiin Musiikki – ja kulttuuri kurssin yhteydessä ja mukana olivat aktiiviset Suomi100-hengessä ja aiempaa Sibeliuksen juhlavuotta muistellen muku3-kurssilaiset sekä sekä opettaja Marjut Haussila ja opinto-ohjaaja Minna Juntunen. Bussi starttasi aamulla Liisankadulta klo 8.15 kohtia Turkua.

Matkalla Marjut perehdytti tutustumiskohteisiin, joiden yksi aihe ja nimittäjä oli maamme historia ja länsimaisen sivistyksen; tulo Suomeen. Tästä Aboa Vetus-museon näyttely tarjosi aihepiiriä konkretisoivaa tietoa ja tunnelmaa.

Sibelius-museossa nimensä kohteelle antaneelle säveltäjälle omistettu näyttely käsikirjoituksineen, valokuvineen ja kuuntelunäytteineen kiinnosti monia. Toiset uppoutuivat soitinnäyttelyn saloihin kuultuamme esittelyn museon toiminnasta.​

Nautittuamme lounasta Turun keskustassa suuntasimme vanhan akatemian maisemista yliopiston uudemmalle kampukselle, missä professori sekä tutkijaopiskelija kertoivat musiikkitieteen opinnoista Turussa.

Ylimalkaan matka osoitti, että Turku sekä kulttuuri- että potentiaalisena opiskelupaikkakohteena tarjoaa materiaalia kahdenkin päivän vierailulle. Tällöin ryhmä voisi hakeutua erilaisiin kohteisiin historiaan ja musiikkiin liittyvien kohteiden ohella, yritysvierailut ja vaikkapa kaupunkikulttuuri mukaan lukien. Myös opiskelijoiden palaute oli myönteistä ja saman suuntaista: eräs heistä mm. vaikuttui Sibelius-museosta rakennuksena, mikä vahvisti hänen kiinnostustaan arkkitehtuuriin. Useampia kiinnosti kulttuurisesti virittynyt musiikkitieteen opiskelu 'vaihtoehtoisista' valtavirtaistuneine metodologioineen Turussa.

OP2-verkkokurssi

Syyslukukauden aikana 2017 tuunattiin op2-kurssista verkkokurssi. Ensin opiskelijoille lähetettiin kysely millainen olisi heidän mielestään hyvä verkkokurssi. Sen jälkeen tehtiin Google Classroomiin uuden opetussuunnitelman tavoitteiden ja opiskelijoiden toiveiden mukainen verkkokurssi.

Verkkokurssilla on tällä hetkellä 60 opiskelijaa ja sen voi tehdä täysin itsenäisesti. Kurssipalautteessa opiskelijat ovat antaneet hyvää palautetta sekä myös kehittämisvinkkejä jatkoa ajatellen. Alla muutaman opiskelijan kommentti:

Mikä oli hyvää:

”Pidin siitä, että vaihtoehtoja oli monia jokaisessa tehtävässä. Pidin myöskin siitä, että se oli täällä Classroomissa; tämä ympäristö oli mielestäni juurikin loistava tämän kurssin suorittamiseen. Oikeastaan pidin tästä kurssista erittäin paljon. Toivottavasti Opon-verkkokursseja jatketaan, vaikkakin minua se ei enää koske, mutta uskon, että tulevat opokurssin valitsevat arvostavat tätä kurssia yhtä paljon kuin minäkin”.

”Käyttö oli kohtuullisen helppoa”.

”Mielestäni olisi hyvä, että jos tehtävät palautetaan kahdessa osassa ja kurssi toteutetaan jatkossa kolmannessa palkissa, niin ensimmäinen palautusaika olisi jo ennen joulua, sillä itse ainakin unohdin lomalla tehtävät kokonaan. Oli kiva, että niille annettiin kuitenkin lisää palautusaikaa, sillä uskon etten ole ainoa jonka aivot olivat lomamoodissa vuodenvaihteessa :)”

”Monien eri linkkien liittäminen tehtävänannon yhteyteen on myös hyvä lisä”.

"Mielenkiintoiset aiheet ja sinänsä helppo, mutta erittäin tärkeä kurssi suorittaa"

Kehitettävää:

”Lisää näitä! Mukava ja helppo kurssi. Olisi kiva, jos olisi vaikka yksi esittely/avustus tunti kurssin alussa”.

”Tehtävälinkkejä ja lähteitä oli ehkä liikaa ja ne olivat hieman sekavassa järjestyksessä etusivulla. Vasemmalta puolelta löytyvän sisällysluettelon ansiosta tehtävien hakeminen helpottui”.

”Classroomissa sisältöjen selaaminen oli välillä hieman hankalaa ja tönkköä”.

”Kurssi ei tuntunut nyt kovin henkilökohtaiselta, vaikka esseitä kirjoitinkin itsestäni. Tuntuu, että kurssin kautta ei saanut apua tai ohjausta jatko-opintojen pohtimisessa. Kaikki on melko lailla yhtä avointa ja epäselvää kuin ennenkin”.

Kysely opettajille:

Opettajille lähetettiin kysely siitä, millaista työelämäyhteistyötä he työssään tekevät. Kysely on auki koko kevään 2018 ja odotamme mielenkiinnolla tuloksia. Lähtöoletus on, että aika moni opettaja tekee paljon työelämäyhteistyötä jo nyt. Siksi on tärkeää kartoittaa hiukan mitä kaikkea opettajat jo tekevät ja kysyä myös toiveita millaista yhteistyötä toivotaan lisää.

Kysely huoltajille ja alumneille työelämästä ja kouluttautumisesta

Kysely toteutettiin o365-kyselylomakkeena, jonka linkki laitettiin Facebookiin alumneille erilaisiin ryhmiin ja Wilma-viestinä huoltajille, joilla on oikeus olla Wilmassa. Vastauksia tällä hetkellä kyselyyn on 85.

Kyselyssä pyydettiin vastaajaa kuvailemaan ammattiaan ja koulutustaustaansa, sekä halukkuutta tulla kertomaan työstään opiskelijoille tai vastaavasti mahdollisuudesta opiskelijoille mennä vastaajan työpaikalle.

Mukana olevat ammattiryhmät varioivat optikoista syöpälääketutkijoihin ja elokuvaohjaajiin.

Kyselyn tulos jaettiin sekä OPO2-kurssin opiskelijoille, että opettajille niiltä osin, kuin vastaaja oli halukas kertomaan omasta ammatistaan. Näihin henkilöihin voivat nyt sekä opettajat, että opiskelijat ottaa yhteyttä.

Tuottaja-kurssi opiskelijoille

Kevään aikana on tarkoitus kehittää rakenne tuottaja-kurssille, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus tuottaa kokonainen koulun tapahtuma tai olla osana tapahtumissa.

Tällä hetkellä rakennetaan taulukkoa, johon saadaan kerättyä erilaisissa koulun tapahtumissa olevia tehtäviä, joissa opiskelijat voisivat olla mukana. Ratkaisuja siihen millä tavoin tietotaito tapahtumien järjestämisestä saataisiin siirrettyä opettajilta opiskelijoille, jotta opiskelijat voisivat olla mahdollisimman itsenäisiä toimijoita, etsitään keskustelulla yhdessä opettajien, opiskelijoiden sekä Sibelius-lukion tuki ry:n kanssa.

Tunne työ- suunnittele ura –hankkeessa mukana Sibelius-lukiosta: Hannu Rantala, Tarja Aro, Marjo Mela, Marjut Haussila ja Minna Juntunen.

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page