Tunne Työ – suunnittele ura

 

Tunne Työ – suunnittele ura (2017-2019) on ollut laaja ESR-kumppanuushanke lukioiden työelämälähtöisen pedagogiikan, työelämäyhteistyön sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätuntemuksen kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on ollut tukea opiskelijoiden oppimista entistä työelämälähtöisemmin siten, että opiskelijoiden urasuunnitelmat vahvistuvat. Toimenpiteinä ovat olleet mm. erilaiset rakenteelliset pilotit, opettajien työelämäosaamisen kehittäminen ja yhteistyömallit työelämän, ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulujen kanssa.

Hankkeessa toteutettua:

 • Uudet ja ”tuunatut” lukiokurssit

 • Työtehtäviin valmentavat lukiokurssit

 • Työelämä- ja kielipassit

 • Jatkokoulutus- ja
  työelämä-tapahtumat sekä vierailut

 • Uravarjostus- ja TET-mallit

 • Systemaattinen alumnitoiminta

 • Korkeakouluyhteistyö

 • Yhteistyöprojektit, kummiyritystoiminta

 • Yrittäjyyskasvatus- ja tiimipedagogiikka

 • Rakenteellinen kehittäminen: työelämästrategiat, työelämätiimit,
  opettajien uratarinaviikot, vesot, jne.

 • Koulutusohjelmat ja -valmennukset

 • Lukiorehtoreiden ja yritysjohtajien johtamisvarjostus

 

Kehittämistä on tehty aktiivisesti yhdessä niin oppilaitosten, opiskelijoiden kuin yritysten kanssa. Hankkeen päätoteuttaja on ollut Helsingin kaupunki ja osatoteuttajia ovat olleet neljä lukiokoulutuksen järjestäjää: Espoo, Vantaa, Lahti ja Lappeenranta sekä Saimaan ammattikorkeakoulu, Perho Liiketalousopisto ja Nuori Yrittäjyys ry. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen ideat ja mallit Tralla.fi-palvelussa:

Hankkeen loppujulkaisu:

Tunne Työ-hankkeen loppujulkaisu: Vinkkejä ja polkuja lukion työelämälähtöisen toimintakulttuurin rakentamiseen

Hankkeen muuta materiaalia:

 

Tunnustukset:

 

Tunne Työ mediassa:

Löydät yli 160

Tunne Työ-hankkeessa kehitettyä mallia ja käytäntöä Tralla.fi-palvelusta 

31 opettajaa tai opinto-ohjaajaa suorittanut hankkeen koulutusohjelman, 16 rehtoria osallistunut lukiorehtoreiden ja yritysjohtajien johtamisvarjostus-vertaismentorointiohjelmaan

Toteuttajina 29 lukiota, joissa opiskelee lähes 17 500 lukiolaista sekä ammatillinen oppilaitos ja ammattikorkeakoulu

Noin 50 opettajaa ja opinto-ohjaajaa aktiivisesti kehittämisessä mukana

Yli 100 eri työelämän yhteistyökumppania mukana kehittämässä lukioiden työelämäyhteistyötä

Kolme mallinnettua lukion työelämäpolkua lukiokoulutuksen työelämälähtöisen toiminnan tukemiseksi

 
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon

 

© 2020 Tunne Työ 2.0 uudet sivut

 Sivut ja päivitykset: Heidi Hannikainen

 Päivitetty viimeksi 22.9.2020
 

 

© 2018  Tunne Työ -suunnittele ura (2017-2019)

// Sivut ja kuvat: Susan Tuulosniemi

Sivu päivitetty 20.12.2018

Seuraa #tunnetyö