TUNNE TYÖ -SUUNNITTELE URA -HANKE (2017-2019) 

Hankkeen tavoitteena oli tukea opiskelijoiden oppimista entistä työelämälähtöisemmin siten, että opiskelijoiden urasuunnitelmat vahvistuvat. Hankkeen avulla kehitettiin opettajien työelämäosaamista, luotiin yhteistyömalleja työelämän, ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulujen kanssa ja käynnistettiin erilaisia rakenteellisia pilotteja. Kehittämistyötä tehtiin yhdessä oppilaitosten, opiskelijoiden ja yritysten kanssa.

 

Hankkeen 2017–2019 päätoteuttaja oli Helsingin kaupunki ja osatoteuttajia olivat neljä lukiokoulutuksen järjestäjää: Espoo, Vantaa, Lahti ja Lappeenranta sekä Saimaan ammattikorkeakoulu, Perho Liiketalousopisto ja Nuori Yrittäjyys ry.

31 opettajaa tai opinto-ohjaajaa suoritti hankkeen koulutusohjelman, 16 rehtoria osallistui lukiorehtoreiden ja yritysjohtajien johtamisvarjostus-vertaismentorointiohjelmaan.

Yli 100 työelämän yhteistyökumppania oli mukana kehittämässä lukioiden työelämäyhteistyötä.