top of page

Tämä hanke ei ole osa Tunne Työ 2.0 -hanketta, vaan oma opetushallituksen rahoittamana hanke, joka julkaisi materiaalia tunne työn verkkoalustalla.

 

hanke on päättynyt. lisätiedot helena.antikainen@hel.fi

Puh. 09 310 22294/040 650 1493

Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin -hanke
OPH_rahoittaa_rgb (3).png

Tässä Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa luomme Helsingin kaupungin lukioille malleja korkeakouluyhteistyön toteuttamiseen. Aloitimme hankkeen marraskuussa 2018 ja jatkamme työskentelyä vuoden 2020 loppuun saakka. 

 

Mitkä ovat tavoitteemme? 

  • parannamme lukiolaisten tietoisuutta erilaisista jatko-opiskelumahdollisuuksista korkeakouluissa 

  • helpottamme lukiolaisten jatko-opintopolun löytymistä

  • annamme lukiolaisille paremmat mahdollisuudet suorittaa korkeakouluopintoja jo lukioaikana

Miten saavutamme tavoitteemme?

  • kartoitamme jo käytössä olevia korkeakouluyhteistyömenetelmiä 

  • kokeilemme uusia menetelmiä

  • annamme esimerkkejä erilaisista toimivista yhteistyömuodoista

  • luomme opettajille entistä paremmat mahdollisuudet tehdä korkeakouluyhteistyötä

  • kehitämme Helsingin kaupungin lukioihin yhteisen korkeakouluyhteistyönmallin

 

Pilotoimme hankkeessa mm. lukiolaisille suunniteltuja korkeakouluyhteistyötä sisältäviä kursseja ja kurssin osia sekä järjestämme lukiolaisille ja opettajille erilaisia tapahtumia ja tutustumismahdollisuuksia korkeakouluihin. Lisäksi teemme myös oppimateriaaliyhteistyötä.

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Taideyliopisto, Metropolia, Haaga-Helia, DIAK, Arcada ja Tunne työ -hanke.

Helsingin kaupungin lukioiden korkeakouluyhteistyön malli

Hankkeessa on kehitetty Helsingin kaupungin lukioiden korkeakouluyhteistyömalli, jonka avulla yhteistyötä viedään systemaattisesti eteenpäin kaupungin lukioissa.

Mallissa on neljä tasoa: lukioverkosto, lukiot, opettajat ja opiskelijat.

 

Tutustu tarkemmin malliin hankkeen Tralla-sivuilla.  

Powerpoint_Grafiikka_Kuva2.png

Helsingin kielilukion Language Day

4.11.2020

 

Haaga-Helian vaihto-opiskelijat toteuttivat ensimmäisen lukiolaisille suunnatun Language Dayn. Päivä toteutettiin etänä ja tilaisuuteen osallistuivat verkon välityksellä kaikki Kielilukion opiskelijat. Kahden oppitunnin aikana saatiin rautaisannos Haaga Helian tarjoamista opiskelumahdollisuuksiin, kielistä ja kansainvälisestä vaihtomahdollisuuksista. Tietoa saatiin myös vähemmän tunnetuista kielistä kuten ladinosta, flaamista ja katalaanista. 

Perehdy päivään tarkemmin.

Language day ohjelma.JPG

Tervetuloa hankkeen loppuwebinaariin 3.11.2020 klo 14-16

Loppuwebinaarissa esitellään Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin -hankkeen tuloksia ja toimintamalleja korkeakoulujen, lukioiden, opettajien ja lukiolaisten näkökulmasta. 

OHJELMA

14.00-14.10

Avaussanat

Pia Pakarinen, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari

 

14.10-14.15

Opetussuunnitelmaprosessi ja korkeakouluyhteistyö

Harri Korhonen, lukiokoulutuksen päällikkö, Helsingin kaupunki

 

14.15-14.17

Lukioaikana kurkotetaan korkeakouluihin -video

 

14.17-14.45

Työkaluja lukioiden korkeakouluyhteistyön toteuttamiseen: Hankkeen tulokset pähkinänkuoressa

Helena Antikainen, projektikoordinaattori, Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin –hanke, Helsingin kaupunki

 

14.45-15.00

Yhteistyön merkitys Metropolialle

Taru Ruotsalainen, jatkuvan oppimisen päällikkö, Metropolia

 

15.00-15.10

Helsingin yliopiston videotervehdys

Sari Lindblom, Helsingin yliopiston rehtori

Susanna Niinistö-Sivuranta, kehitysjohtaja, Helsingin yliopisto

 

15.10-15.30

Veku-tiimi kehittää korkeakoulu-, kansainvälisyys ja työelämäyhteistyötä Helsingin medialukiossa

Sari Hopeakoski, pj Veku-tiimi, Helsingin medialukio

Tahiti Heino ja Tessa Pennanen, opiskelijajäsenet Helsingin Medialukio

 

15.30-15.33

Helsingin Medialukion virtuaalivierailu Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakouluun - video

 

15.33-15.45

Naturvetenskaper Nu -videotervehdys

Triin Gyllenberg, Staffan Nystedt ja Sofia Jattu, Brändö gymnasium

 

15.45-15.55

Musiikin korkeakouluyhteistyötä Sibelius-lukiossa

Hanna-Maaria Tuomela, Sibelius-lukio

 

15.55-16.00

Lopetussanat

 

Linkki tapahtumaan:

https://www.webcasting.fi/hel/FvhP3GHl/

Ammattilukiolaiset osallistuvat etäterveystapahtumaan

Diakin terveydenhoitajaopiskelijat olivat suunnitelleet mielenkiintoisen terveystapahtuman Helsingin aikuislukion 2. vuosikurssin ammattilukiolaisille. Etätapahtuma oli koko päivän kestävä ja teemat olivat monipuolisia vaihdellen stressistä liikuntaan ja seksuaaliterveydestä rentoutumisharjotuksiin. Päivä onnistui hyvin ja yhteydetkin pelasivat loistavasti.

Tutustu päivään tarkemmin Trallasta.

Helsingin medialukion opiskelijat

vierailevat virtuaalisesti korkeakouluissa

Loka-marraskuu 2020

Helsingin medialukiossa on syksyn aikana päästy kokeilemaan uutta teknologiaa yhteistyössä Elisan ja 6Aika hankkeen kanssa. Mielenkiintoiset vierailukohteet ja yhteistyökumppanit korkeakouluissa löytyivät Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin -hankeen avulla. Ideana kokeiluissa on ollut testata 5G-yhteyden ja 360°-kameran soveltuvuutta virtuaalivierailuihin näin etäaikana.

 

Kokeilussa mm. lyhyen matematiikan tunnilla ratkaistiin katelaskennan avulla Haaga-Helian pakohuoneen haasteet. Kuvataiteen tunnilla taas perehdyttiin 3D-printtaukseen Haaga-Heliassa ja Metropoliassa. Lisäksi Metropoliassa nähtiin, miten VR-mallinnusta tehdään Gravity sketch -ohjelmalla VR-lasien ja ohjainten avulla. Fysiikan tunnilla kurkistettiin virtuaalisesti Aalto-yliopiston satelliittilaboratorioon. 

Tutustu vierailuun tarkemmin uutisten avulla:

Metropolian Arabian kampuksen virtuaalivierailu.

Helsingin medialukion Melua ja asiaa.

Hankkeen toimintamalleja Trallassa

Syyskuu 2020

Tutustu tarkemmin hankkeen erilaisiin pilotointeihin ja toimintamalleihin Trallassa:

https://tralla.fi/projektit/korkeakouluyhteistyomallin-luominen-helsinkiin/

 

pakopeli lukio.jpeg

Kuvassa lukiolaiset ovat juuri päässeet Haaga-Helian pakohuoneesta ulos. Muut lukioryhmän jäsenet avustivat paikalla olleita virtuaalisten yhteyksien avulla omalta koululta.

Korkeakoulu_Hanke_800px.png

Kansainvälisyys, korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö -workshopit opettajille

Elokuu 2020

 

Helsingin kaupungin lukioissa järjestetään syksyn 2020 aikana työpajoja opettajille kansainvälisyys, korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöstä. Työpajojen avulla valmistaudutaan uuteen lukion opetussuunnitelmaan (LOPS2021). Työpajan tavoitteena on, että opettajat saavat tietoa erilaisista yhteistyömahdollisuuksista ja suunnittelevat, miten kansainvälisyys, korkeakoulu ja työelämäyhteistyö saadaan osaksi opetustyötä lukuvuoden aikana.

 

Työpajoja vetävät Helena Antikainen Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin –hankkeesta, Piritta Ekroth Tunne työ 2.0 –hankkeesta ja kansainvälisyyden pedagoginen asiantuntija Eerika Kantonen.

 

”Kiitos paljon, meillä on tyytyväisiä opettajia – koulutusta pidettiin oikein onnistuneena.” Alppilan lukion rehtori Susanna Kalmari.

 

 

 

 

Climate University workshop

KKTworkshopAlppila.jpg

26.-27.5.2020

 

Virtuaalisessa työpajassa kuultiin ajankohtaisia esityksiä mm. online opetuksen pedagogiikasta ja kestävyydestä koronan jälkeisessä maailmassa.

 

Lukio-opettajien kannalta erittäin kiinnostavaa oli kuulla Ilmasto. nyt lukiokurssin pilotointikokemuksista Espoosta, Tampereelta ja Oulusta. Myös Helsingin Luonnontiedelukio ja Kallion lukio osallistuivat lukuvuoden aikana oppimateriaalin osien pilotointiin. 

 

Virtual climate university.JPG

Lukiolaiset tutustuvat Metropoliaan virtuaalisesti 

5.5.2020

 

Korona-keväällä oli hyvä hetki kokeilla korkeakouluyhteistyötä etäyhteyksien välityksellä. Joukko Mäkelänrinteen ja Helsingin aikuislukion opiskelijoita osallistui ensimmäiseen Metropolian lukiolaiswebinaariin. Tilaisuudessa esiteltiin erilaisia jatko-opintomahdollisuuksia Metropoliassa ja ammattikorkeakoulun opinto-ohjaaja vastasi lukiolaisten kysymyksiin. Lisäksi Metropolian opiskelija kertoi, minkälaista opiskelu ammattikorkeakoulussa on. Webinaari meni mukavasti ja lukiolaiset saivat hyvin tietoa jatko-opinnoista.

 

Webinaari tarjoaakin hyvän mahdollisuuden korkeakouluyhteistyölle korona-aikana ja tilanteissa, joissa on haasteita aikataulun tai etäisyyksien kanssa.

 

Hanke oli mukana pilotoinnin suunnittelussa. Nyt webinaaria on mahdollista tilata alla olevan linkin kautta. 

https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/tietoa-opinto-ohjaajille

Climate University workshop Aalto-yliopistossa

2.3-3.3.2020

Helsingin kaupungin lukioiden opettajia osallistui Climate Universityn ilmastokasvatustyöpajaan Aallossa. 

 

Työpaja tuki kaupungin lukioissa lukuvuonna 2020-21 pilotoitavien Hiilineutraali Helsinki -lukiokurssien valmisteluja ja LOPS2021 työtä. 

climate_university_goes_otaniemi_aalto_2
2.3. aalto.jpg

Kuvassa workshopin osallistujia ympäri Suomea. Kuva: Cvijeta Miljak.

Etu-Töölön lukiolaiset Tutkimuksen talvipäivillä Aalto-yliopistossa

6.2.2020

Helmikuun varhaisena aamuna Etu-Töölön 60 fysiikan opiskelijalle valkeni mielenkiintoisten esitysten ja demojen avulla, mitä Sähkötekniikan korkeakoulussa voi opiskella ja mihin kaikkeen sähkötekniikkaa tarvitaan. Myös sähkötekniikan professorin uratarina tuli tutuksi. Luento-osuuden jälkeen kierreltiin teekkarien johdolla tutustumassa erilaisiin demoihin. Kierroksella perehdyttiin mm. auringon havainnointiin Metsähovin radioteleskoopin avulla, erilaisiin terveysteknologian demoihin, nanosateliitteihin, 3D-ääneen VR-laseilla, puheen tunnistukseen, VR-matkaan avaruuteen, älytaloon, robotiikkaan jne. Kiinnostavaa oli.

20200206_081521_edited.jpg
20200206_084235_edited.jpg

Metropolia sprint Myyrmäki

3.2.2020

Ryhmä Alppilan lukion opiskelijoita vieraili Metropolian Myyrmäen kampuksella Metropolia Sprint- tapahtumassa. Opiskelijat saivat tuntumaa AMK-opiskeluun erilaisten tiimitehtävien muodossa mm. mikrobiologian laboratoriossa, kaupunkiviljelyn Urban Farm Labissa, Metropolia Motorsportin oppimistiloissa sekä robotiikan parissa. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin -hankkeen ja Metropolia AMK:n kanssa.

20200203_150518.jpg
20200203_145212.jpg
metropolia sprint nuuskija-auto.jpg

Kuvataidelukion opettajat vierailulla Arabian kampuksella

28.1.2020

Kuvataideopettajat vierailivat Metropolian  Arabian kulttuurikampuksella. Vierailulla tutustuttiin kampuksen opintotarjontaan, tiloihin ja pohdittiin yhteistyömahdollisuuksia.

20200128_145308.jpg

Kuvassa ihaillaan suurta riippuvaa 3D-tulostinta

Lukio-opettajien vierailu Metropolian Myllypuron kampukselle

27.1.2020

Helsingin kielilukion ja Vuosaaren lukioiden opettajakunnat tutustuivat Metropolian Myllypuron kampukseen ja sen opintotarjontaan. Vierailun aikana päästiin tutustumaan kampuksen upouusiin opetus- ja simulaatiotiloihin. 

20200127_151317.jpg
Vauvanukkeja Myllypurossa.jpg
20200127_151042.jpg

Yliopistoyhteistyö uskonnonopetuksessa -tilaisuus

14.1.2020

Yli 30 pääkaupunkiseudun uskonnon opettajaa kokoontui Helsingin yliopistolle kuulemaan, miten korkeakouluyhteistyötä voi tehdä uskonnon opetukseen. Tilaisuuden avasi teologisen tiedekunnan varadekaani Tuula Sakaranaho, sitten yliopistotutkija Anuleena Kimanen esitteli tiedekunnan kaikille avoimia materiaaleja. Uskonnonopettajat Jenni Korte ja Anu-Elina Väkeväinen kertoivat, miten he ovat käyttäneet teologisen tiedekunnan videomateriaaleja uskonnon kursseillaan. Projektikoordinaattori Helena Antikainen esitteli Helsingin kaupungin Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin -hanketta, yliopistonlehtori Ilkka Lindstedt kertoi uudesta islamilaisen teologian suuntautumisvaihtoehdosta Helsingin yliopistossa ja opiskelija Anni-Sofia Nikki valoitti, miten yliopistolta voi tilata opiskelijalähettilään oppitunnille. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Korkeakouluyhteistymallin luominen Helsinkiin -hankkeen, Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan ja Helsingin seudun uskonnon opettajien kerhon kanssa.

teologinen opiskelija.jpg
Teologia 1.jpg

Vasemmalla teologisesta tiedekunnastaa Tuula Sakaranaho ja taustalla Anuleena Kimanen. Oikealla opiskelija Anni-Sofia Nikki kertoo opiskelijalähettiläistoiminnasta.

Toisen asteen oppilaskuntien tapaaminen Kaupungintalolla

12.12.2019

Apulaispormestari Pia Pakarinen järjesti toisen asteen opiskelijakuntien edustajille tapaamisen Kaupungintalolla. Tällä kertaa aiheena oli korkeakouluyhteistyö. Projektikoordinaattori Helena Antikainen esitteli tilaisuudessa Helsingin kaupungin Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin –hanketta. Esityksen jälkeen keskusteltiin vilkkaasti opiskelijoiden kokemuksista ja toiveista. 

IMG-20200113-WA0004.jpg
IMG-20200113-WA0001.jpg

Luovaa teknologiaa, elektroniikka ja ohjelmointia Digioppisen areenassa

4.12.2019

 

Aalto junior, Aalto Design Factory ja Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin –hanke pitivät yhteistyössä kaksi työpajaa Opetushallituksen Digioppimisen Areenassa. Toiminnallisissa työpajoissa opettajat tutustuivat Arduinon perusteisiin rakentamalla kytkentöjä LED-valoilla sekä ohjelmoimalla niiden toimintaa. Samalla opettajille esiteltiin myös Helsingin kaupungin hanketta ja helsinkiläisten lukiolaisten onnistunutta Arduino-kurssia.

20191204_091513.jpg

Kuvassa Aalto juniorin ohjaaja Helena Sederholm näyttää opettajille, miten kykennät tehdään. Työpajaa olivat vetämässä myös Aalto-yliopiston Teemu Ronkka ja Eero Prittinen sekä Helsingin kaupungilta Helena Antikainen.

Kurkistuksia kieleen ja kulttuuriin

Kielten opiskelu lukiossa ja korkeakouluyhteistyö

29.11.2019

 

OPH- ja LUKKI-verkosto järjestivät mielenkiintoisen seminaarin kielten opiskelusta ja korkeakouluyhteistyöstä. Tilaisuudessa kuultiin mm. opetusneuvos Kristiina Kaiharin ja opetusneuvos Paula Mattilan ajatuksia aiheesta. Helena Antikainen kertoi tilaisuudessa Helsingin hankkeesta ja antoi esimerkkejä erilaisista yhteistyömuodoista. HY:n tiedekasvatuksen yliopistolehtori Laura Ihalainen ja Helsingin kielilukion englannin opettaja Heidi Kohi esittelivät yliopiston ja Helsingin kielilukion yhteistyötä. Muita esimerkkejä saatiin Jyväskylän yliopistosta, SYK:stä ja Nuorten tiedeakatemiasta. Seminaarissa aiheesta keskusteltiin vilkkaasti myös työryhmissä.

Lukkiseminaari.JPG

Luonnontiedelukiolaiset opiskelijavarjostuksessa

Marraskuu 2019

 

Helsingin luonnontiedelukion kakkoset seurasivat päivän korkeakouluopiskelijaa. Päivän aikana selvisi, minkälaista korkeakoulussa opiskelu on. Luennot, seminaarit, laskarit, kurssityöt, kirjastot ja opiskelijaruokalat tulivat tutuksi ja kynnys jatko-opintoihin madaltui. Keskustelut varjostettavien opiskelijoiden kanssa olivat myös antoisia. Lukiolaiset kokivat varjostuksen erittäin hyödyllisenä.

 

Varjostus oli osa Luonnontiedelukion OPO2 kurssia. Varjostuksesta tehtiin ensimmäinen pilotti lukiossa jo kevään 2019 aikana. Hanke edisti opiskelijavarjostuksen toteutumista lukiossa.

Lukioaikana kurkotetaan korkeakouluihin https://youtu.be/aElhEQldmN4

Gymnasisterna får bekanta sig med högskolan https://youtu.be/PFx4Vvq99Vk

Medialukiolaiset Helsingin yliopiston kielityöpajassa

14.11.2019

 

Joukko innokkaita Helsingin medialukion ranskan ja espanjan opiskelijoita osallistui Helsingin yliopiston Kielikeskuksen Kielityöpajaan yhdessä korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Tällä kertaa työpajassa keskusteltiin eri maiden joulunvietosta vaihto-opiskelijoiden johdolla. Myös Kielikeskuksen järjestämät Aasian kieliklubit ovat vetäneet puoleensa korean, japanin ja kiinan kielistä kiinnostuneita Helsingin kaupungin lukiolaisia.

20191114_Kielityöpajat_parveke.jpg
Peru.jpg
korea.jpg

Climate University

Ilmastokasvatus ja viestintä –työpaja Oulussa

10.-11.10.2019

 

Climate University työpajassa kuultiin monia hyviä esityksiä ilmastokasvatuksesta ja viestinnästä ja pohdittiin yhdessä ilmastokasvatuksen ja -viestinnän haasteita ja onnistumisia. Työpajassa valmisteltiin myös Ilmasto.nyt lukiolaiskurssin materiaaleja.

 

Helsingistä oli myös mukana opettajia Luonnontiedelukiosta ja Kallion lukioista. Näissä lukioissa kokeillaan lukuvuoden aikana ensimmäistä kertaa monitieteistä ilmastonmuutoskurssia. Lukiot testaavat samalla myös osia Climate Universityn Ilmasto.nyt materiaalista. 

oulu.jpg
opettajia.jpg
Ilmastokestävä_lukio_2029.jpg

Korkeakouluyhteistyötä maailmanmusiikissa

Loka-marraskuu 2019

Sibelius-akatemian Global music –koulutusohjelman opiskelijat pitivät innostavia työpajoja Sibelius-lukiolaisille Musiikki ja Kulttuuri 1-kurssilla.  Teemoina olivat mm. bossa nova, rumba, nepalilainen, arabialainen ja elektroninen musiikki. Korkeakouluopiskelijat saivat työpajasta suorituksen omiin opintoihinsa.

20191030_135942.jpg

Kuvassa Paerhati Rebukaiti ja Viivi Saarenkylä vetävät elektronisen musiikin improvisaatiopajaa.

Kieliviikko

28.10.2019-1.11.2019

Kieliviikon aikana Helsingin kielilukion opiskelijat pääsivät tutustumaan monipuolisesti kieliin liittyvään ohjelmaan. Tarjolla oli runsaasti työpajoja, joissa pääsi perehtymään myös harvinaisiin kieliin kuten iirin, kwagalin tai baskin kieliin. Työpajoissa esiteltiin myös esim. kielitiedettä, kieliteknologiaa ja kääntämistä sekä tulkkausta. Työpajoja olivat mukana toteuttamassa Helsingin yliopiston opiskelijat ja tutkijat.

20191030_100142.jpg
20191030_101355.jpg

Kuvassa Heini Arjava, Ksenia Shagal ja Laura Ihalainen kertovat kielten olympialaisista. Lisätietoa kielten olympialaisista löytyy osoitteesta: 

https://blogs.helsinki.fi/kielitieteen-olympialaiset/

Metropolian XR-teknologiat ja sisällöt

XR-kurssi lukiolaisille 

Loka-marraskuu 2019

Metropolia järjesti syksyllä ensimmäisen lukiolaisille suunnatun XR-kurssin. Kurssille osallistui yhteensä parikymmentä lukiolaista eri Helsingin kaupungin lukiosta. Kurssilaiset perehtyivät virtuaalisen (VR), yhdistetyn (MR) ja laajennetun (AR) todellisuuden sovelluksiin sekä grafiikka- ja pelimoottoriohjelmiin. Kurssilaiset saivat suorituksestaan lukiokurssin ja suoritukset tallentuivat myös Metropolian kurssirekisteriin odottamaan mahdollisia jatko-opintoja.

20191003_171304.jpg
20191003_172135.jpg

Aalto Experience -kurssi

Loka-marraskuu 2019

 

Pilottikurssi yhdisti tiedettä, taidetta ja teknologiaa. Kurssilla perehdyttiin Arduinoihin, ohjelmointiin ja kooditaiteeseen. Lisäksi kurssilla tutustuttiin Aalto-yliopiston  kampukseen ja Design Factoryn toimintaan. Kurssilla vieraili myös Aalto-yliopiston opiskelijoita kertomassa opiskelusta Aallossa.  Lukiolaiset kokivat kurssin innostavana ja motivoivana. Usean kurssilaisen haaveena on saada opiskelupaikka tulevaisuudessa Aallosta. 

20191008_170826 (003) AAlto.jpg
20191001_164557.jpg

Helsingin kuvataidelukiolaiset Metropolian Arabian kampuksella

Pe 13.9.2019

 

Kuvataidelukion opiskelijoita vieraili syksyllä Metropolian Arabian kampuksella ja tutustui Helsinki design weekin näyttelyihin sekä tekstiilisuunnittelun ja XR-designin opintoihin ja tiloihin. 

 

Kuvassa Metropolian lehtori Tiina Karhu kertoo tekstiilisuunnitelusta lukiolaisille ja taustalla korkeakouluopiskelijat tutkivat  tekstiilikuituja.  

20190913_093412.jpg

Helsingin medialukion vierailu Metropolian Arabian kampukselle

Pe 30.8.2019

 

Lukion medialinjan toisen vuosikurssin opiskelijat tutustuivat Metropolian Arabian kampukseen ja digitaalisen muotoilun opintoihin.

Lue lisää vierailusta Helsingin medianlukion opiskelijoiden kirjoittamasta blogista

The Amazing race of Science

Toukokuu 2019

Yhteensä 100 helsinkiläistä lukiolaista seikkaili kahdessa The Amazing Race of Science –tapahtumassa Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella. Lukiolaiset ratkaisivat toiminnallisia rasteja maantieteessä, fysiikassa, kemiassa, matematiikassa ja tietojenkäsittelyssä. Samalla tulivat tutuksi myös Kumpulan kampus ja Helsingin yliopiston tarjoamat laajat jatko-opiskelumahdollisuudet.

 

Tapahtuman järjesti Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskus yhteistyössä Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin –hankkeen kanssa.

20190528_143612.jpg

Heading 1

bottom of page