Blogi

Rehtoreita ja johtajia vuoden 2018 johtamisvarjostustapaamisessa

Ilmoittautuminen rehtorien ja yritysjohtajien varjostukseen on nyt päättynyt ja mukaan vuoden 2019 johtamisvarjostukseen on valittu kahdeksan rehtoria ja heille pareiksi kahdeksan yritysjohtajaa. Varjostaj...

Mitä työkaluja lukion rehtori voi saada johtamiseen yrityselämästä? Millaista osaamista yritysjohtajat saavat rehtoreilta? Lähde mukaan

johtamisvarjostukseen ottamaan selvää! Etsimme lukiorehtoreille innokkaita yritysjohtajia vertaismentorointipareiksi. Ilmoittautu...

Mitä työkaluja lukion rehtori voi saada johtamiseen yrityselämästä? Millaista osaamista yritysjohtajat saavat rehtoreilta? Lähde mukaan ottamaan selvää!

Lukiorehtoreiden ilmoittautuminen johtamisvarjostukseen on auki 1.4. asti

Tunne Työ etsii paraikaa yhdeksää innokas...

Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa toteutetaan jälleen vuonna 2019 johtamisvarjostus yhdessä yritysjohtajien ja lukiorehtoreiden kanssa. Etsimme nyt mukaan yhdeksää innokasta hankelukioiden rehtoria, joille etsimme yritysjohtajan mentoripariksi. Ilmoittautuminen o...

Yksi Tunne työ -hankkeen innostavista kokeiluista oli vuonna 2018 johtamisvarjostus-pilotti. Johtamisvarjostuksessa lukiorehtoreista ja yritysjohtajista muodostettiin yhdeksän varjostusparia, jotka vertaismentoroivat toisiaan viime syksyn ajan. Varjostusparit varjostiv...

Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa käynnistyy lukioiden rehtoreiden ja yritysjohtajien johtamisvarjostus. Tavoitteena on oppia yhdessä uutta sekä yrittämisen että koulutuksen kentältä sekä luoda ainutlaatuinen yhteistyöfoorumi, josta jokainen saa työkaluja omaan t...

13.03.2018

Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa toteutetaan vuonna 2018 Johtamisvarjostus yhdessä yritysjohtajien ja lukioiden rehtoreiden kanssa. 

Etsimme nyt mukaan kymmentä innokasta yritysjohtajaa ja hankkeessa mukana olevien lukioiden rehtoreita sekä yhtä lukion johto...

Please reload

Viimeaikaiset julkaisut
Please reload

Arkisto