Blogi

Helsingin kielilukion lukuvuosi 2018-2019

Helsingin kielilukiossa tavoitteena on, että opiskelijalla on lukion aikana säännöllisesti mahdollisuuksia urapohdintaan ja työelämävalmiuksien kehittämiseen. Lukuvuonna 2018-2019 työelämäyhteyksiä kehitettiin monella osa-alueella ja tässä blogissa on poimintoja niistä. Opiskelijat osallistuivat eri oppiaineiden työelämävierailuihin työpaikoilla ja asiantuntijavierailuihin lukiolla, joita järjestettiin jälleen runsaasti. Vierailuja tehtiin viime lukuvuonna peräti 70 ja tänä lukuvuonna määrä vaikutti yhtä suurelta, vaikkemme enää laskeneet tarkkaa määrää. Tavoitteenamme on, että jokaisessa oppiaineessa vähintään yhdellä kurssilla on työelämä- ja jatko-opintovierailu tai -vieras. Toteutimme my

Työnhaun ja oman osaamisen sanoittamisen valmennus

Helsingin kielilukiossa järjestettiin (kesä)työnhaun ja oman osaamisen sanallistamisen valmennus joulukuussa 2017 ja 2018. Valmennus järjestettiin osana opinto-ohjauksen kurssia niin, että HR-asiantuntijat vierailivat jokaisessa ryhmässä 75 minuutin oppitunnin ajan. Nordean HR-asiantuntijat valmensivat vapaaehtoistyön päivänään opiskelijoita vuonna 2017. He antoivat käytännön vinkkejä työnhakuun ja opiskelijat pohtivat yhdessä Nordean antamia työelämän tapausesimerkkejä. Tässä pilottivaiheessa valmennukseen osallistui neljä ryhmää ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita. Totesimme, että seuraavana vuonna valmennus kannattaa suunnata kaikille toisen vuoden opiskelijoille. Kesätyönhaun kann

Kielten merkitys työelämässä

Lappeenrannan lukiolaisten haastattelemia ja Saimaan amk:n taideopiskelijan kuvaamia videoita, joissa eri alojen ammattilaiset kertovat kielten merkityksestä työelämässä. Klaus Husgafvel, LPBM toimitusjohtaja kertoo miten ranskan kielen osaaminen on vaikuttanut hänen uraansa. [VIDEO] Kirsti Laine, Saimaa Travel Oy toimitusjohtaja kertoo, mistä kielistä on apua hänen työssään [VIDEO] Kari Qvist, UPM vientipäällikkö kertoo vieraiden kielten roolista työssään [VIDEO] Merja Karppinen, Saimaan amk:n ja LUT:n yhteisen kielikeskuksen johtaja vieraiden kielten roolista, japanin opiskelusta ja japanin kielestä [VIDEO] Sampo Vehviläinen, WIRMA:n asiantuntija kertoo venäjän osaamisesta ja venäjän opisk

Teknologia tuo vuoropuhelua kursseille - Qoala.ion pilotti Ressun lukiossa

Lukioyhteistyö Qoalan pääkehittäjä, Miikka Katajan näkökulmasta. Qoalan idean taustalla on yksinkertainen olettamus: mitä enemmän opettajan ja oppilaiden välillä on interaktiota, sitä paremmin oppilaat oppivat. Kuitenkin luokkahuoneissa sekä oppituntien välissä oppilailla on useimmiten iso kynnys osallistua ja keskustella aiheista opettajan kanssa. Tätä ongelmaa ratkaisemaan helsinkiläinen startup-yritys Pixels & Things Oy kehitti Qoalan. Qoala on parilla klikkauksella Internet-selaimesta avattava anonyymi kysymys-, palaute- ja reflektointi kanava. Olemme kehittäneet Qoala.io palvelua kahden vuoden ajan yhdessä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, kuin lukioidenkin kanssa. Aloitimme lukioyht

Yhteistyöstä voimaa matkailutuoteideoiden kehittelyyn

Kolmen vantaalaisoppilaitoksen Destination Vantaa -yhteisprojektissa ideoitiin Vantaalle uusia matkailutuotteita. Projektin tavoitteena oli tutustuttaa opiskelijoita työelämään projektimaisen työskentelyn kautta ja harjoitella yhteistyötaitoja oppiainerajat ylittävän työskentelyn merkeissä. – Olisi kiva osallistua muihinkin projekteihin tulevaisuudessa, niin kuin tämmöinen, mitä meillä oli! sanoo matkailualan opiskelija Avesta Baram Variasta. Ammattiopisto Varian, Tikkurilan lukion ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteisprojektissa opiskelijat osallistuivat Suomen Matkatoimistoalan liitto SMAL ry:n kilpailuun. Yksi Vantaan tiimeistä pääsi kilpailun finaaliin ainoana tiiminä, jossa oli jäseniä m

Nuorten ja ikäihmisten tapaaminen Lumon lukiolla

Lumon lukion opiskelijat osallistuivat Meidän Korso –hankkeeseen. Hankkeen ideana on tehdä Korsosta yhteisöllisempi ja turvallisempi paikka asua ja olla. Ennen joulua opiskelijat osallistuivat ideointivaiheeseen. Kaikkien koulumme opiskelijoiden ideoiden kesken järjestettiin äänestys ja kaksi parasta ideaa lähetettiin hankkeen nettisivuille avointa äänestystä varten. Ideamme vähentää yksinäisyyttä ja tuoda sukupolvia lähemmäs toisiaan järjestämällä ikäihmisille ja nuorille yhteinen kohtaaminen kahvittelun merkeissä voitti hankkeesta toteutusrahaa. Lumon lukion opiskelijoista koottiin viiden hengen tiimi toteuttamaan voittanutta ideaa. Tiimi kontaktoi hoivakoteja ja koulumme nuoria, mietti ta

Viimeaikaiset julkaisut
Arkisto
Hae tunnisteella
Seuraa
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Basic Square
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon

 

© 2020 Tunne Työ 2.0 uudet sivut

 Sivut ja päivitykset: Heidi Hannikainen

 Päivitetty viimeksi 17.9.2020
 

 

© 2018  Tunne Työ -suunnittele ura (2017-2019)

// Sivut ja kuvat: Susan Tuulosniemi

Sivu päivitetty 20.12.2018

Seuraa #tunnetyö