TUNNE TYÖ 2.0

Kumppanuushanke, jossa kehitämme lukioiden työelämäyhteistyötä, työelämälähtöisiä opintoja sekä toimintakulttuuria uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaisesti.

#tunnetyö

  • Instagram

ajankohtaista

Lauri Vaara toimii pedagogisena asiantuntijana Talous ja nuoret TATissa. Tule 7.10. klo 15-16 kuuntelemaan, mitä on ilmiölähtöinen oppiminen ja miten sitä voidaan hyödyntää työelämään liittyvien tietojen ja taitojen oppimisessa.

Liity hankkeen TEAMS-kanavalle tästä.

syksyn muut puhujat

Orange Handrail
Watercolor Brush 4

TUNNE TYÖ 2.0 - AINERYHMÄFOORUMIT 
 
Työelämälähtöisyys oppiaineessa 

KATSO HANKKEEN PÄÄTÖSWEBINAARI

Mukana mm. Lukiokoulutuksen ja taiteen perusopetuksen päällikkö Petri Lehikoinen

vihreä oksa lasipullossa.jpg

Tunne Työ 2.0 -hanke 2020–2021

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamana kumppanuushanke, jossa kehitetään lukiokoulutuksen toimintamalleja ja rakenteita niin, että ne tukevat lukiolain ja uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) toteuttamista ja tavoitteisiin pääsemistä työelämälähtöisesti. Lukion opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä johto saavat koulutusta ja resursseja työelämäyhteistyön kehittämiseen. Hankkeen aikana kehitetyt toimintamallit ja kurssit julkaistaan sekä näillä verkkosivuilla että tuotekortteina tralla.fi-sivustolla.

 

Kehitystyötä tehdään oppilaitosten, opiskelijoiden ja yritysten kanssa. Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin kaupunki ja osatoteuttajia ovat neljä lukiokoulutuksen järjestäjää: Espoo, Vantaa, Lahti ja Lappeenranta sekä Lab ammattikorkeakoulu ja Nuori Yrittäjyys ry.

Tätä hanketta edelsi vuosina 2017-2019 toteutettu Tunne Työ - suunnittele ura -hanke

Hankkeen tavoitteena oli tukea opiskelijoiden oppimista niin, että heidän urasuunnitelmansa vahvistuvat. Hankkeen avulla kehitettiin opettajien työelämäosaamista, luotiin yhteistyömalleja työelämän, ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulujen kanssa ja käynnistettiin erilaisia rakenteellisia pilotteja. Kehittämistyötä tehtiin yhdessä oppilaitosten, opiskelijoiden ja yritysten kanssa. Hankkeen tuotekortit löydät myös tralla.fi-sivustolta hakusanalla Tunne Työ.