Tunne työ 2.0

Vuoden 2021 loppuun asti kestävä kumppanuushanke lukioiden työelämälähtöisen toimintakulttuurin, opintojaksojen sekä työelämäyhteistyön kehittämiseksi.

SEURAA #tunnetyö

  • Instagram

Tunne Työ 2.0 -hanke 2020–2021

Tunne Työ 2.0 (2020–2021) on laaja ESR-kumppanuushanke, jossa kehitetään lukiokoulutuksen toimintamalleja ja rakenteita niin, että ne tukevat lukiolain ja uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) toteuttamista ja tavoitteisiin pääsemistä työelämälähtöisesti. Lukion opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä johto saavat koulutusta ja resursseja työelämäyhteistyön kehittämiseen. Hankkeen aikana kehitetyt toimintamallit ja kurssit julkaistaan sekä näillä verkkosivuilla että tuotekortteina tralla.fi-sivustolla.

 

Kehitystyötä tehdään oppilaitosten, opiskelijoiden ja yritysten kanssa. Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin kaupunki ja osatoteuttajia ovat neljä lukiokoulutuksen järjestäjää: Espoo, Vantaa, Lahti ja Lappeenranta sekä Lab ammattikorkeakoulu ja Nuori Yrittäjyys ry. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Tätä hanketta edelsi vuosina 2017-2019 toteutettu Tunne Työ - suunnittele ura -hanke

Hankkeen tavoitteena oli tukea opiskelijoiden oppimista entistä työelämälähtöisemmin siten, että opiskelijoiden urasuunnitelmat vahvistuvat. Hankkeen avulla kehitettiin opettajien työelämäosaamista, luotiin yhteistyömalleja työelämän, ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulujen kanssa ja käynnistettiin erilaisia rakenteellisia pilotteja. Kehittämistyötä tehtiin yhdessä oppilaitosten, opiskelijoiden ja yritysten kanssa. Hankkeen tuotekortit löydät myös tralla.fi-sivustolta hakusanalla Tunne Työ.