TUNNE TYÖ 2.0

Kumppanuushanke, jossa kehitämme lukioiden työelämäyhteistyötä, työelämälähtöisiä opintoja sekä toimintakulttuuria uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaisesti.

#tunnetyö

  • Instagram
Tunne Työ 2.0 -hankkeessa mukana olevien lukioiden opiskelijat kertovat videoilla, millaisia työelämätaitoja he ovat lukiossa oppineet, ja mitä heidän mielestään lukiossa tulisi opettaa.

Tuotettu hankkeessa

  • Instagram

UUSIMMAT

Orange Handrail

KATSO ESIMERKKI 

TUNNE TYÖ 2.0 - AINERYHMÄFOORUMIT 
 

Työelämälähtöisyys oppiaineessa 

vihreä oksa lasipullossa.jpg

Tunne Työ 2.0 -hanke 2020–2021

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamana kumppanuushanke, jossa kehitetään lukiokoulutuksen toimintamalleja ja rakenteita niin, että ne tukevat lukiolain ja uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) toteuttamista ja tavoitteisiin pääsemistä työelämälähtöisesti. Lukion opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä johto saavat koulutusta ja resursseja työelämäyhteistyön kehittämiseen. Hankkeen aikana kehitetyt toimintamallit ja kurssit julkaistaan sekä näillä verkkosivuilla että tuotekortteina tralla.fi-sivustolla.

 

Kehitystyötä tehdään oppilaitosten, opiskelijoiden ja yritysten kanssa. Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin kaupunki ja osatoteuttajia ovat neljä lukiokoulutuksen järjestäjää: Espoo, Vantaa, Lahti ja Lappeenranta sekä Lab ammattikorkeakoulu ja Nuori Yrittäjyys ry.

Tätä hanketta edelsi vuosina 2017-2019 toteutettu Tunne Työ - suunnittele ura -hanke

Hankkeen tavoitteena oli tukea opiskelijoiden oppimista niin, että heidän urasuunnitelmansa vahvistuvat. Hankkeen avulla kehitettiin opettajien työelämäosaamista, luotiin yhteistyömalleja työelämän, ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulujen kanssa ja käynnistettiin erilaisia rakenteellisia pilotteja. Kehittämistyötä tehtiin yhdessä oppilaitosten, opiskelijoiden ja yritysten kanssa. Hankkeen tuotekortit löydät myös tralla.fi-sivustolta hakusanalla Tunne Työ.

© 2020-2021 Tunne Työ 2.0

  • Instagram Social Icon

Tunne Työ 2.0:n verkkosivuilla on huomioitu saavutettavuusvaatimukset. Sivuja päivitetään 31.12.2021 asti. Sivut ovat luettavissa 31.12.2023 asti.